STUDIO PAPRSEK                               

   

Nabídka kroužků pro školní rok 2017/2018

MÍSTO KONÁNÍ   - MŠ BELLOVA, BRNO - KOHOUTOVICE

Zápis dětí do kroužků je možný telefonicky nebo přímo na místě, v den a hodinu konání kroužku.

 

TURISTICKÝ KROUŽEK

Každé pondělí 15.45 - 16.45 hod., MŠ - Bellova, Kohoutovice. Začínáme 18. září.

Obsahem kroužku jsou turisticky zaměřené výlety, během kterých se budou děti seznamovat s životem lesních zvířat, historií oblasti, ale budou také plnit sportovní úkoly v přírodě.

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY

Každou středu od února 2018. 15. 45 - 16.45 hod., MŠ - Bellova, Kohoutovice.

Desetihodinový přípravný kurz pro předškoláky a jejich rodiče. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti, vidí své dítě při práci s ostatními dětmi, jak reaguje, jak se zapojuje. Dětem přítomnost rodiče usnadňuje zvykat si na nové situace, zajišťuje jim pocit bezpečí. Do skupinky je možné zařadit všechny děti, jejichž rodiče mají o spolupráci zájem, děti s nezralostí v určité oblasti, děti s odloženou školní docházkou, méně průbojné děti, děti u nichž nejsou rodiče jisti, zda do základní školy dítě v září nastoupí nebo ne. Společně s dítětem se na školu připravuje i rodič - společné plnění úkolů, domácí příprava.

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI OD TŘÍ DO SEDMI LET

Každé úterý  15.45 - 16.45 hod, MŠ - Bellova - Kohoutovice. Začínáme 19. září.

Obsahem kroužku je seznámení s netradičními výtvarnými technikami, keramika, práce s různými materiály, rozvoj jemné motoriky ruky, rozvoj estetického cítění dítěte. Kroužek je určený dětem, které projevují zvýšený zájem o výtvarnou výchovu.

DRAMATICKÝ KROUŽEK

Každý čtvrtek 15.45 - 16.45 hod., MŠ - Bellova - Kohoutovice. Začínáme 21. září.

Obsahem kroužku je krátké logopedické cvičení, hry na rozvoj paměti, pozornosti, orientace v prostoru, zpěv, děti během roku nacvičují několik pohádek, které předvádí svým rodičům i veřejnosti. Kroužek je určený dětem, které projevují zvýšený zájem o dramatickou výchovu.

KUŘÁTKA - KROUŽEK PRO DĚTI OD DVOU LET A JEJICH RODIČE

Každý čtvrtek 16.45 - 17.45 hod., MŠ - Bellova - Kohoutovice. Začínáme 21. září.

Obsahem kroužku je zpěv, básničky, říkadla, prstová cvičení, pohybové a hudebně pohybové hry, zdravotní cvičení, krátké logopedické cvičení, jednoduchá dramatizace, výtvarné a pracovní činnosti. Dítě si nenásilně přivyká na pobyt v kolektivu, na plnění úkolů, rozvíjí svoji osobnost v oblasti rozumové, pohybové i sociální. V kroužku je s dítětem přítomen rodič, který se sám seznamuje s možnostmi, jak na dítě působit a jak s ním pracovat, jak řešit výchovné problémy. Rodič získává náměty pro práci s dětmi.