STUDIO PAPRSEK                               

   

Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017

MÍSTO KONÁNÍ   - MŠ BELLOVA, BRNO - KOHOUTOVICE

Zápis dětí do kroužků je možný telefonicky nebo přímo na místě, v den a hodinu konání kroužku.

 

ŠKOLÁČEK - KROUŽEK PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY

Každé pondělí 15.45 - 16.30 hod., MŠ - Bellova, Kohoutovice

Začínáme 12. září 2016

V kroužku se děti připravují na vstup do základní školy tak, aby bez problémů zvládly nástup i průběh první třídy. Je určen pro děti, které s velkou pravděpodobností nastoupí v září 2017 do základní školy.

POHYBOVÉ HRY PRO DĚTI OD TŘÍ DO SEDMI LET

Každé pondělí  16. 30 - 17.30 hod., MŠ - Bellova, Kohoutovice

Začínáme 12. září 2016

Obsahem kroužku je rozehřátí organismu, zdravotní cviky, cvičení na nářadí, závodivé hry, míčové hry, pohybové a hudebně pohybové hry, sportovní olympiáda na konci školního roku, turistické výlety v jarních měsících.

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI OD TŘÍ DO SEDMI LET

Každé úterý  15.45 - 16.45 hod, MŠ - Bellova - Kohoutovice

Začínáme 13. září 2016

Obsahem kroužku je seznámení s výtvarnými technikami, keramika, práce s různými materiály, rozvoj jemné motoriky ruky, rozvoj estetického cítění dítěte.

KUŘÁTKA - KROUŽEK PRO DĚTI OD DVOU LET A JEJICH RODIČE

Každý čtvrtek 16.45 - 17.45 hod., MŠ - Bellova - Kohoutovice

Začínáme 15. září 2016

Obsahem kroužku je zpívání, básničky, říkadla, prstová cvičení, pohybové a hudebně pohybové hry, zdravotní cvičení, krátké logopedické cvičení, jednoduchá dramatizace, výtvarné a pracovní činnosti. Dítě si nenásilně přivyká na pobyt v kolektivu, na plnění úkolů, rozvíjí svoji osobnost v oblasti rozumové, pohybové i sociální.

DRAMATICKÝ KROUŽEK

Každý čtvrtek 15.45 - 16.45 hod., MŠ - Bellova - Kohoutovice

Začínáme 15. září 2016

Obsahem kroužku je krátké logopedické cvičení, hry na rozvoj paměti, pozornosti, orientace v prostoru, zpěv, děti během roku nacvičují několik pohádek, které předvádí svým rodičům.