STUDIO PAPRSEK                               

   

Prohlášení o přístupnosti

Informační hodnota webu zůstává zachována bez použití stylů či obrázků. Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web.

Některé informace na tomto serveru jsou publikovány v souborech formátu.pdf. Pro zobrazení těchto dokumentů doporučuji prohlížeč Adobe Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je tedy možné využít interní funkce prohlížečů ke zvětšení velikosti písma.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích.